Política de Privacidad

   
 
FatSecrets integritetspolicy

Använd inte tjänsterna om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy. Din förnyade eller fortsatta användning av tjänsterna innebär att du samtycker till vår behandling av dina personuppgifter (inklusive känsliga uppgifter) i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy. Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress privacy@FatSecret.com.

 1. Inledning

  Denna integritetspolicy gäller för alla produkter och tjänster som erbjuds av Secret Industries Pty Ltd (FatSecret), inklusive via dess mobilappar (FatSecret-appen), webbplatser och plattform (gemensam benämning ”FatSecret”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). FatSecret är en gemenskapstjänst för kost, näring och viktminskning på nätet som gör det möjligt för användare att skapa unika användarprofiler, spåra sin aktivitet, mat och vikt samt bidra med information och innehåll för att hjälpa andra att uppnå sina kost-, närings- och viktmål (gemensam benämning tjänsterna). Vi tillhandahåller även betaltjänster (betaltjänst) där användarna har tillgång till ytterligare personligt utbildningsinnehåll, måltidsplaner och andra funktioner som endast är tillgängliga i betaltjänsten. När vi använder begreppet ”tjänster” i denna integritetspolicy innefattar det i tillämpliga fall ”betaltjänster”.

  Vi inser vikten av att skydda dina personuppgifter och vidtar lämpliga och skäliga åtgärder för att skydda dem. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig när du interagerar med FatSecret, inklusive vilka personuppgifter och annan information vi samlar in, hur vi använder denna information, med vem vi delar denna information och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda denna information.

  FatSecrets servrar finns på flera platser, bland annat i Europa och USA, och om du ansluter till FatSecret från ett land utanför USA bör du vara medveten om att dina personuppgifter kan överföras till USA och att USA kan ha dataskyddslagar/-standarder som skiljer sig från dem där du bor. Din fortsatta användning av FatSecret innebär att du samtycker till sådan överföring av information.

  Personuppgifter är information om dig som kan användas för att identifiera dig, direkt eller indirekt, enskilt eller tillsammans med annan information (särskilt genom hänvisning till en identifierare). I denna integritetspolicy omfattar termen personuppgifter definitionen av ”personuppgifter” under den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) samt definitionerna av ”personuppgifter”, ”personlig information” och andra liknande tillämpliga termer enligt dataskyddslagarna som gäller där vi bedriver verksamhet. Om inte annat särskilt anges, när termen ”personuppgifter” används i denna integritetspolicy innefattar den även ”känsliga uppgifter”.

  Känsliga uppgifter är en kategori av personuppgifter och omfattar definitionen av ”särskilda kategorier av personuppgifter” enligt dataskyddsförordningen samt definitionerna av ”känsliga uppgifter”, ”känslig information” och andra liknande tillämpliga termer enligt dataskyddslagarna som gäller där vi bedriver verksamhet. I allmänhet rör detta emellertid personuppgifter som avslöjar rastillhörighet eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, hälsouppgifter eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.

  Vi samlar in, använder, innehar och avslöjar (dvs. bearbetar) personuppgifter och känsliga uppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy för att driva och förbättra tjänsterna.

 2. Så här samlar vi in och använder dina personuppgifter

  Som användare av FatSecret eller tjänsterna måste du registrera dig innan du kan använda FatSecret (inklusive FatSecret-appen) och våra tjänster. Under registreringen samlar vi in (och om du fortsätter att registrera samtycker du till att vi samlar in):

  • Dina personuppgifter, exempelvis namn, ålder, längd, kön, postnummer och e-postadress. Vi samlar även in information om din nuvarande vikt och din målvikt som, på grund av de slutsatser som kan dras om dig i kombination med din ålder, ditt kön och din längd, betraktas som hälsouppgifter och därmed känsliga uppgifter. När du använder FatSecret kan vi också samla in ytterligare information, inklusive men inte begränsat till dina kostmål, kostpreferenser, allergier och andra hälsotillstånd som påverkas av näring eller kost, eller som kräver närings- eller kostrådgivning.

  • Vi samlar in ovanstående personuppgifter för att skräddarsy, anpassa och personifiera din upplevelse av tjänsterna, utvärdera och förbättra våra tjänster (t.ex. utbildningsinnehållet) samt underhålla och analysera hur tjänsterna fungerar och

  • när du använder FatSecret, beteendedata (dvs. vad du gör under användningen av FatSecret, vad du deltar i) t.ex. genom att övervaka ditt engagemang i FatSecret, våra tjänster och vår kommunikation. Genom att samla in dessa personuppgifter kan vi övervaka och analysera dina framsteg när det gäller dina hälsomål. Detta gör det möjligt för oss att bättre anpassa/skräddarsy din upplevelse av tjänsterna (och hur vi levererar tjänsterna till dig) och att fortsätta att förbättra FatSecret.

  Som en del av våra tjänster kommer FatSecret från tid till annan att använda dina personuppgifter för att förse dig med personligt utbildningsinnehåll som rör mat- och näringsinformation och andra uppdateringar och information om hälsa. Om du väljer att ta emot direktmarknadsföring kommer vi också att använda dina personuppgifter för att förse dig med personanpassad direktmarknadsföring. Vi förklarar vårt tillvägagångssätt och dina rättigheter när det gäller direktmarknadsföring i avsnitt 5 nedan.

  Om du vill stoppa vår behandling av dina beteendedata för icke-marknadsföringsändamål enligt ovan måste du sluta använda FatSecret och radera ditt konto.

  Vi samlar också in dina personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter (dvs. e-postadress) och andra personuppgifter som du tillhandahåller) när du kommunicerar med oss eller använder din personliga användarbrevlåda inom FatSecret. Vi använder dessa personuppgifter för att kommunicera med dig och förse din användarbrevlåda med information om din vikt/hälsoresa.

  Om du har valt att ta emot direktmarknadsföring kommer vi också att skicka direktmarknadsföring, kampanjer och/eller andra evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig via din användarbrevlåda och även mäta effektiviteten av dessa och andra meddelanden (se avsnitt 5 angående direktmarknadsföring).

  Om du registrerar dig för vår betaltjänst kan vi dessutom samla in betalningsuppgifter (inklusive kreditkorts- och betalkortsuppgifter) för att genomföra ditt köp, behandla dina betalningar och tillhandahålla nödvändig kundsupport.

  FatSecret kan också komma åt och behandla känsliga uppgifter om din hälsa genom integration med andra ”hälsouppgiftstjänster”, t.ex. API:er för Apple HealthKit, Google Fit och Google Health Connect, om du har begärt eller låtit oss göra det. Vi kommer inte att använda eller avslöja känsliga uppgifter som erhållits genom hälsouppgiftstjänster till tredje part för reklam, marknadsföring eller andra användningsbaserade datautvinningssyften, utom för att förbättra hälsan eller för hälsoforskning, och vi kommer inte att avslöja några känsliga uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Användningen av information från Health Connect följer Health Connects policy för behörigheter, inklusive kraven på begränsad användning.

  FatSecret (och våra annonser eller e-postmeddelanden) kan innehålla ”cookies” och andra tekniker, t.ex. pixeltaggar. Annan teknisk information som vi samlar in innefattar bl.a. din IP-adress, internetleverantör, webbläsartyp, operativsystem, språk och allmän användaraktivitet på FatSecret. Denna teknik hjälper oss att bättre anpassa tjänsterna och att underlätta och mäta effektiviteten hos annonser och meddelanden. Vi kopplar inte den information som lagras i cookies till personuppgifter som du har lämnat. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan också justera dina webbläsarinställningar för att radera eller inaktivera cookies. Vi spårar inte webbläsarbegäranden.

 3. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

  När det gäller personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen behandlar vi dina personuppgifter endast om vi har en rättslig grund för att göra det, inklusive en eller flera av följande:

  1. Användarens samtycke: detta gäller när du har gett oss uttryckligt tillstånd att behandla personuppgifter och/eller känsliga uppgifter i ett visst syfte. När vi förlitar oss på samtycke begär vi ett sådant samtycke vid den tidpunkt då vi samlar in dina personuppgifter och/eller känsliga uppgifter (t.ex. när du registrerar dig för FatSecret och/eller samtycker till direktmarknadsföring). Du måste ange ditt samtycke genom en uttrycklig bekräftande handling, till exempel genom att klicka på knappen ”Ja, jag samtycker” i FatSecret-appen eller på webbplatsen. Detta är den grund på vilken vi behandlar dina känsliga uppgifter och, i de flesta fall, dina andra personuppgifter.

  2. För våra legitima affärsändamål: i vissa situationer (t.ex. när vi inte behandlar känsliga uppgifter) har vi ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kan förlita oss på dessa när vi hanterar dina förfrågningar, begäranden och klagomål, utför allmänna administrativa uppgifter i samband med våra tjänster, tillhandahåller dig information om våra tjänster, förbättrar, underhåller och analyserar våra tjänster eller på annat sätt upptäcker bedrägerier.

  3. Av avtalsrättsliga skäl: vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter. När du till exempel köper vår betaltjänst kan vi behöva behandla din betalningsinformation för att handlägga din prenumeration.

  4. För efterlevnad av en rättslig skyldighet: vi måste behandla personuppgifter för att följa lagar, förordningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. för att bistå vid en utredning).

 4. Hur och till vem vi lämnar ut dina personuppgifter

  Med undantag för vad som uttryckligen anges i denna integritetspolicy delar vi inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi delar dina personuppgifter enligt följande:

  • till tjänsteleverantörer (t.ex. leverantörer som tillhandahåller tjänster som rör informationsteknik, kundsupport, försäljning, marknadsföring, betalningar, data-/marknadsanalyser och undersökningar) och andra leverantörer för att tillhandahålla, förbättra och på annat sätt anpassa våra tjänster

  • om vi tillåts eller är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag eller om vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela information för att följa tillämplig lag, och/eller

  • när vi på annat sätt har fått tillåtelse av dig att göra det, antingen när du lämnar personuppgifterna eller senare.

 5. Direktmarknadsföring

  Om du har valt att ta emot direktmarknadsföring kommer vi att använda dina personuppgifter för att ge dig personanpassad information om andra funktioner, produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Det kan innefatta information om aktuella kampanjer, specialerbjudanden och vår betaltjänst eller kampanjer/erbjudanden som rör vår betaltjänst och/eller annat material så att vi kan genomföra marknadsundersökningar om kost- och hälsotjänster och -produkter. Vi kommer att använda dina beteendedata för att bedöma vilka produkter och tjänster du kan vara intresserad av och vilka vi kommer att marknadsföra direkt till dig.

  Vi kommer att dela vår direktmarknadsföring med dig via olika kanaler, t.ex. din användarbrevlåda, e-post eller telefon, såvida du inte uttryckligen har bett oss att endast använda en specifik kanal för marknadsföring. Vi kan också samla in och använda dina demografiska uppgifter och andra personuppgifter för marknadsundersökningar, statistik, reklam och marknadsföring.

  Alla e-postmeddelanden för direktmarknadsföring, meddelanden i användarbrevlådan och sms-meddelanden kommer att innehålla instruktioner för att välja bort direktmarknadsföring. Om du vid något tillfälle inte längre vill ta emot direktmarknadsföring från oss kan du följa alternativen för avregistrering som finns i varje e-post- eller SMS-marknadsföringsmeddelande eller i användarbrevlådan eller skriva till oss via våra ”Kontaktuppgifter” i avsnitt 12.

  Observera att oavsett dina inställningar för kommunikation (och särskilt e-post) för direktmarknadsföring kan vi fortfarande skicka dig meddelanden (även via e-post) beträffande följande:

  • utförandet av våra tjänster, t.ex. revideringar av denna integritetspolicy eller annan formell kommunikation om tjänster som du har köpt eller använder

  • utbildningsmaterial som vi anser är relevant för dina mål och framsteg, och/eller

  • dina förfrågningar om teknisk support eller andra frågor eller klagomål beträffande tjänsterna.

 6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

  Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss eller så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänsterna. Vi kan också spara dina personuppgifter om det krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

  Vi raderar dina personuppgifter när vi får en begäran från dig om att radera ditt konto så länge vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna integritetspolicy (dvs. du raderar ditt konto och det finns inget annat ändamål som kräver att vi behåller dina personuppgifter) eller så länge vi måste spara dem i enlighet med lagen.

  Dina personuppgifter kan finnas kvar i våra system för säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Dessa personuppgifter kommer emellertid att förstöras eller avidentifieras fullständigt och oåterkalleligt inom 6 månader efter att du har raderat ditt konto.

 7. Dina rättigheter

  Vi strävar efter att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade och bevara dem i enlighet med dina anvisningar och ber dig hjälpa oss att göra detta genom att underrätta oss om eventuella ändringar. När det gäller dina personuppgifter som vi har kan du utöva dina rättigheter (som beskrivs nedan) genom att kontakta oss via våra ”Kontaktuppgifter” nedan.

  Vi svarar på dina förfrågningar så snart som möjligt (och efter att ha verifierat din identitet om det behövs) och under alla omständigheter inom en månad efter din förfrågan. Observera att vi kan behöva spara vissa uppgifter för att uppfylla rättsliga krav och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde en sådan ändring eller radering.

  Dina rättigheter innefattar:

  • rätten att få tillgång till dina personuppgifter som vi har. Du kan också begära bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och få tillgång till dina personuppgifter och information om den behandlingen (t.ex. syftet med eller kategorierna för den behandlingen)

  • om vi behandlar dina personuppgifter endast med ditt samtycke, rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till sådan behandling

  • rätten att rätta eller korrigera dina personuppgifter om personuppgifterna är ofullständiga eller innehåller felaktigheter

  • rätten att begränsa vår behandling eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

  • rätten att begära att vi överför dina personuppgifter till en tredje part i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format

  • rätten att när som helst göra invändningar mot och välja bort direktmarknadsföring

  • rätten att begära att vi raderar (dvs. glömmer bort) dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt har behandlats, om du återkallar ditt samtycke eller på annat sätt invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, och

  • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. Information Commissioner’s Office i Storbritannien eller Office of the Australian Information Commissioner i Australien).

 8. Informationssäkerhet

  FatSecret vidtar skäliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Vi vidtar till exempel skäliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av användarens personuppgifter. Dessa åtgärder inbegriper granskningar av våra metoder för insamling, lagring och behandling av data samt säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personuppgifter.

  Vi begränsar även tillgången till dina personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver tillgång till personuppgifterna för att behandla dem för vår räkning. Dessa personer har tystnadsplikt och kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning och åtal, om de inte uppfyller denna förpliktelse.

 9. Barn

  Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke. Om du får kännedom om att ett barn som är under 13 har lämnat personuppgifter till oss utan föräldrarnas samtycke, var god kontakta oss omedelbart via våra kontaktuppgifter nedan. Om vi får kännedom om att en person under 13 har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort personuppgifterna och stänga personens konto så snart som möjligt.

 10. Länkar

  FatSecret kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för och kontrollerar inte de integritetspolicyer och/eller -förfaranden som gäller på andra webbplatser och tillhandahåller dessa länkar endast för din bekvämlighet. Vi rekommenderar att du läser de relevanta integritetspolicyerna och förfarandena för informationsinsamling på sådana webbplatser, eftersom sådana webbplatser inte omfattas av denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy reglerar endast information som behandlas av oss, inklusive via FatSecret.

 11. Ändringar i FatSecrets integritetspolicy

  För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse kan det vara nödvändigt att uppdatera och/eller ändra denna integritetspolicy från tid till annan. I sådana fall kommer vi att meddela dig genom att publicera den reviderade integritetspolicyn på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig om alla betydande revideringar som väsentligt ändrar det sätt på vilket vi använder eller delar personuppgifter som tidigare samlats in från dig och, om det krävs enligt lag, ge dig möjlighet att läsa den reviderade policyn så att du kan besluta om du vill fortsätta att använda tjänsterna.

 12. Kontaktuppgifter

  Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vill utöva dina rättigheter (se avsnitt 7), stoppa direktmarknadsföring eller lämna in klagomål om du anser att vi har brutit mot denna integritetspolicy eller någon dataskyddslag, kontakta oss på:
  E-post: privacy@FatSecret.com
  Företagets namn: Secret Industries Pty Ltd (FatSecret)
  Företagets adress: Level 1, 1B Cromwell Street, Caulfield North, 3161, Victoria, Australien

  Om du har några problem, klagomål eller frågor beträffande integritet uppmanar vi dig att kontakta oss direkt (på ovanstående e-postadress) och ge oss möjlighet att hjälpa dig. Du har emellertid rätt att eskalera dina betänkligheter/lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (t.ex. Information Commissioner’s Office in the United Kingdom (nationella dataskyddsmyndigheten för Storbritannien) eller Office of the Australian Information Commissioner in Australia (nationella dataskyddsmyndigheten för Australien)) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot någon lag om integritets- eller dataskydd.

 
 
Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.